MD-4H
MD-4H
MD-4H
MD-4H
MD-4H
MD-4H
MD-4H
MD-4H
MD-4H
MD-4H
MD-4H


成型尺寸:300x200x200mm


功能:1. 断电续打

           2. 断料续打

           3. 自动关机


配置:1. 工业级全导轨结构

           2. 10mm加厚铝基板热床,温度可达110度

           3. 5寸全彩触摸显示屏


产品特点: 高稳定性 + 高精度 + 易操作 +打印多种不同耗材


全国服务热线:

0755-82783379
  • 描述
  • 应用
  • MD-4H(图1)

    MD-4H(图2)


有任何疑问欢迎给我们留言!
  • 联系人
  • 手机号码
  • 电子邮件
  • 验证码
相关产品