MD-6H
MD-6H
MD-6H
MD-6H
MD-6H
MD-6H
MD-6H

成型尺寸:400x300x500mm


功能:1. 断电续打

           2. 断料续打

           3. 自动关机


配置:1. 工业级全导轨结构

           2. 10mm加厚铝基板热床,温度可达110度

           3. 5寸全彩触摸显示屏


产品特点:大尺寸 + 高稳定性 + 高精度 + 易操作 +打印多种不同耗材


全国服务热线:

0755-82783379
 • 描述
 • 应用
 • MD-6H(图1)

  MD-6H(图2)

  MD-6H(图3)

  MD-6H(图4)

  MD-6H(图5)

  MD-6H(图6)

  MD-6H(图7)

  MD-6H(图8)

  MD-6H(图9)

  MD-6H(图10)

  MD-6H(图11)

  MD-6H(图12)


 • MD-6H(图1)

有任何疑问欢迎给我们留言!
 • 联系人
 • 手机号码
 • 电子邮件
 • 验证码
相关产品