MD-666
MD-666
MD-666
MD-666
MD-666
MD-666
MD-666
MD-666
MD-666

高精度大尺寸3D打印机


成型尺寸:600x600x600mm


功能:1. 断电续打

           2. 断料续打

           3. 自动关机


配置:1. 工业级全导轨结构

           2. 10mm加厚铝基板热床,温度可达110度

           3. 5寸全彩触摸显示屏


产品特点:大尺寸 + 高稳定性 + 高精度 + 易操作

           

          
全国服务热线:

0755-82783379
 • 描述
 • 应用
 • MD-666(图1)

  MD-666(图2)

  MD-666(图3)

  MD-666(图4)

  MD-666(图5)

  MD-666(图6)

  MD-666(图7)

  MD-666(图8)

  MD-666(图9)


有任何疑问欢迎给我们留言!
 • 联系人
 • 手机号码
 • 电子邮件
 • 验证码
相关产品